Sayın ortaklarımız,                                                                                                                                                                                                   

Şirketimiz 10.000.000.-TL. sermaye ile 14.12.1966 tarihinde kurulmuştur. Şirketimizin 4498 ortağı mevcuttur. Kuruluşumuzdan buyana yapılan sermaye artırımları aşağıda gösterilmiştir.

 

Şirket Sermayesi   Artırılan Sermaye      Toplam              Artırılan Sermayenin                       Sermaye Artış

         (TL)                    (TL)                 Sermaye (TL)                   Detayları                                          Tarihi

______________ ________________  __________       _______________________               _________________

 

10.000.000.-                    --------                 10.000.000.-                                                                   14.12.1966 Kuruluş

                                       21.600.000.-         31.600.000.-     21.600.000.- Bedelsiz olarak artan                   08.05.1970

                                    

31.600.000.-             379.200.000.-        410.800.000.-   126.400.000.- Nakit olarak artan                             04.04.1989

                                                                                         137.487.000.- İştirakler yeniden değerleme fonundan      

                                                                                          51.311.738,04 Gayrimenkul satışından

                                                                                          64.001.261,96 Olağanüstü yedeklerden

                                                          Toplam artan:      379.200.000,00

 

410.800.000.-       1.232.400.000.-    1.643.200.000.-      821.600.000.- Nakit olarak artan                      24.01.1992

                                                                                        125.860.000.- İştiraklerden değer artışından   

                                                                                        284.940.000.-  Olağanüstü yedeklerden

                                                           Toplam artan:   1.232.400.000.-

 

1.643.200.-            2.356.800.000.-    4.000.000.000.-     713.600.000.- Nakit olarak artan                       25.02.1993

                                                                                          450.102.000.- İştirakler yeniden değerleme fonundan

                                                                                          511.500.000.- Şirket iştirakler hisselerinin satışından

                                                                                                                  doğan kazanç fonundan

                                                                                           681.598.000.- Olağanüstü yedeklerden

                                                              Toplam artan:   2.356.800.000.-   

 

4.000.000.-        152.000.000.000.-  156.000.000.000.-  144.926.726.000.- Şirket iştirakler hisselerinin satışından

                                                                                                                       doğan kazanç fonundan          17.10.1996

                                                                                             6.310.000.000.-  İştiraklerden gelen iştirak değer artış       

                                                                                                                               Fonundan

                                                                                                763.274.000.-  Olağanüstü yedeklerden

                                                       Toplam artan:           152.000.000.000.-           

 

01.01.2005 tarihinden itibaren Türk Lirasından 6 sıfır atılması sonucunda 156.000.000.000.-TL. olan sermayemiz 156.000.-YTL’ye dönüşmüş, daha sonra 04.04.2007 tarih, 11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “ Yeni ” ibaresinin 01.01.2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle sermayemiz 156.000.-TL. olmuştur. Daha sonra 31.12.2012 tarihinde yapılan 1.950.000.-TL.lık artırım ile sermayemiz  2.106.000.-TL.’na, ulaşmıştır.

Sermayemiz 2012 yılında 2,5 kat bedelsiz, 10 katta nakit artırılmıştır. Bu artırıma 4.500 ortağımızdan sadece 238 kişi katılmıştır. Dolayısıyla sermayemiz büyürken ortaklarımızın hisseleri sabit kalmıştır.

Şirket Sermayesi   Artırılan Sermaye      Toplam           Artırılan Sermayenin                   Sermaye Artış

         (TL)                    (TL)                 Sermaye (TL)             Detayları                                        Tarihi

______________ ________________  __________    _______________________           _________________

   156.000.-                   1.950.000.-             2.106.000.-      1.560.000.- Nakit olarak artırılan               31.12.2012

                                                                                               390.000.- Olağanüstü Yedeklerden

                                                            Toplam artan:        1.950.000.-

 

2.106.000.-                   4.212.000.-            6.318.000.-    4.212.000.- Olağanüstü yedeklerin              22.11.2017

                                                                                                              Sermayeye ilavesi suretiyle (2 kat)

 

TÜRKSAN HOLDİNG A.Ş.’NİN KURULUŞUNDAN BUGÜNE  KADAR GEÇEN SÜRE İÇİNDEKİ KAR VE ZARAR DURUMUNU GÖSTERİR TABLODUR.

 

SERMAYESİ

YILI

KAR TL

ZARAR

İZAHAT

10.000.000.-

1966

----

101.314

----

10.000.000.-

1967

----

78.982

----

10.000.000.-

1968

181.424

----

1966 ve 1967 yılları zararına mahsup edildi.

10.000.000.-

1969

576.889

----

Kar dağıtımı yapılmadı yatırıma aktarıldı.

10.000.000.-

1970

155.366

----

Kar dağıtımı yapılmadı yatırıma aktarıldı.

31.600.000.-

1971

1.854.940

----

Kar dağıtımı yapıldı.

31.600.000.-

1972

110.437

----

Kar dağıtımı yapılmadı ihtiyatlara atıldı.

31.600.000.-

1973

2.645.854

----

Kar dağıtımı yapıldı.

31.600.000.-

1974

----

1.638.747

----

31.600.000.-

1975

----

1.014.417

----

31.600.000.-

1976

----

529.394

----

31.600.000.-

1977

1.370.558

----

1974 yılı zararına mahsup edildi.

31.600.000.-

1978

----

1.202.494

----

31.600.000.-

1979

661.352

----

1974 yılı zarar bakiyesi ve 1975 yılı zararlarına mahsup edildi

31.600.000.-

1980

8.522.944

----

Vergiden sonra kalan kar 1975 yılı zarar bakiyesi 1976 ve 1978 yılı zararı mahsup edildi, bir miktarda ihtiyatlara atıldı.

31.600.000.-

1981

----

3.402.027

----

31.600.000.-

1982

2.157.431

----

1981 yılı zararına mahsup edildi.

31.600.000.-

1983

    326.670

----

1981 yılı zararına mahsup edildi.

31.600.000.-

1984

43.191.827

----

1981 yılı zarar bakiyesi kapatıldı ve hisse senetlerini nominal TL.’sı değeri üzerinden % 100 kar dağıtımı yapıldı.

31.600.000.-

1985

140.737.538

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 160 kar dağıtıldı.

31.600.000.-

1986

102.786.680

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 200 kar dağıtıldı.

31.600.000.-

1987

158.000.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 500 kar dağıtıldı.

31.600.000.-

1988

316.000.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 1000 kar dağıtıldı.

 

410.800.000.-

1989

261.924.779

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 100 kar dağıtıldı.

410.800.000.-

1990

821.600.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 200 kar dağıtıldı.

410.800.000.-

1991

714.792.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 174 kar dağıtıldı.

1.643.200.000.-

1992

575.120.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 35 kar dağıtıldı.

4.000.000.000.-

1993

1.200.000.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 30 kar dağıtıldı.

4.000.000.000.-

1994

4.000.000.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 100 kar dağıtıldı.

4.000.000.000.-

1995

3.000.000.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 75 kar dağıtıldı.

156.000.000.000.-

1996

31.395.000.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden

% 20.125 kar dağıtıldı.

156.000.000.000.-

1997

111.866.040.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden

% 71.709 kar dağıtıldı.

156.000.000.000.-

1998

209.040.000.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 134 kar dağıtıldı.

156.000.000.000.-

1999

67.080.000.000

----

Hisse senetlerinin nominal TL.’sı değeri üzerinden % 43 kar dağıtıldı.

 

1999-2012

 

 

Yılları arasında kar dağılımı yapılmamıştır.

2.106.000.-

2012

412.167,32

----

Bu karın 354.815,06 TL.’lık  kısmı ortaklara dağıtıldı.

 

2.106.000.-

2013

1.675.307,78

----

Bu karın 733.700,98 TL.’lık  kısmı ortaklara dağıtıldı.

 

2.106.000.-

2014

261.738

 

Bu karın 231.285.-TL.’lık  kısmı ortaklara dağıtıldı.

 

2.106.000.-

2015

3.637.93

 

Bu karın  651.602.-TL.’lık  kısmı ortaklara dağıtıldı.

 

2.106.000.-

2016

444.333

 

Bu karın 243.717.- TL.’lık  kısmı ortaklara dağıtıldı.

 

6.318.000.-

2017

103.618

 

Bu karın  77.622.- TL.

               154.561.- TL.’lık  kısmı olağan üstü yedeklerden

               232.183.-TL. ’lık  kısmı ortaklara dağıtıldı.

6.318.000.-

2018

493.143

 

Bu karın 451.152.-TL.’lık  kısmı ortaklara dağıtıldı.