SERMAYE ARTIRIMI

 

Şirketimizin 2.106.000.-TL. olan sermayesinin tamamı içsel kaynaklardan karşılanmak suretiyle 4.212.000.-TL. artırılarak 6.318.000.-TL.’sına yükseltilmesine  TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih, 50035491-431,02 sayılı izni, 22.11.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve 28.11.207 tarih, 9461 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile gerçekleşmiştir.