Pay Senedi Bilgileri

Grubu Tertibi

 Nama Hamiline Olduğu

 İmtiyazları

Bir Payın Nominal Değeri TL

Toplam TL

5.Tertip A grubu

 Nama yazılı

Yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde oy imtiyazı dikkate alınmaz ve her bir payın 1 pay için 1 oy hakkı vardır. Ayrıca bakiye kardan öncelikli % 10 pay alma hakları vardır.

 3 Krş.

       25.20

5.Tertip B grubu

Nama yazılı

 -

 1 Krş.

 155.974,80

     6.Tertip      Nama yazılı                         -         1 Krş.      1.950.000,00

     7.Tertip

Nama yazılı

-

1 Krş.

4.212.000,00

     8.Tertip      Nama yazılı                         -         1 Krş.       5.370.300,00

                                                                                        

                                                                                                                       TOPLAM  

 

11.688.300,00